Sprinkler

Et sikkert og behovstilpasset sprinkleranlegg er kritisk for skadebegrensning på bygg og inventar og ikke minst liv og helse. GK Rør er godkjent for prosjektering, montering og kontroll av sprinkler i alle typer bygg. Vi utfører også kontroll og service på elsisternede anlegg.

GK Rør kan sprinkler!

Det finnes mange typer sprinkleranlegg, men den viktigste funksjonen har de felles: Et velfungerende sprinklersystem treffer brannen med presisjon, riktig vannmengde og hindrer spredning. GK Rør har levert sprinkleranlegg over hele landet i mange år og har god erfaring med alt fra prosjektering i nybygg til kontroll av anlegg i alle typer bygg.

Sprinkler

Et sprinkleranlegg er koblet til en sikker vannkilde med et rørsystem lagt gjennom hele bygningen. Systemet fordeler slukkevann til sprinklerhoder tilpasset rom og omgivelser. Et sprinkleranlegg har stor effekt ved brann og kan bidra til betydelig skadebegrensning.

Hvordan fungerer det?

Vannforsyning til rør og sprinklerhoder reguleres av en ventil. Ventilen gir en fysisk alarm, men man kan også koble til elektroniske alarmer som gir varsling internt eller direkte til brannvesenet. Ett og ett sprinklerhode utløses ved en gitt temperatur og dette medfører at vann spres ut i det aktuelle arealet og slukker brann i tidlig fase.