Tangen Næringsbygg

Illustrasjon av Tangen Næringsbygg

Nye lokaler for AIBEL på Stjørdal.

Byggherre: HENT AS
Areal: ca 8.000 m2

Vår leveranse:

  • Varmeanlegg
  • Sanitæranlegg
  • Sprinkleranlegg

Verftsgata 2

Illustrasjon av verftsgata2

Kontor, forretning og restaurant ved Bakke Bro i Trondheim.

Byggherre: Proa Eiendom SA / KLP Eiendom AS
Areal: ca 17.900 m2 BTA

Vår leveranse:

  • Varmeanlegg med varmepumpe og sjøvannsinntak fra Nidelva
  • Sanitæranlegg
  • Sprinkleranlegg
  • Kjøleanlegg
  • Støvsugeranlegg

HIST TØH

åpent lokalet på hist tøh

Nybygg i Elgesetergate som blant annet inneholder den nye Handelshøyskolen i Trondheim. Rema 1000 har fått lokaler i 1. etasje.

Byggherre:
Areal: 17.000 m2

Vår leveranse: